System Pszczoła EN FB

WFK

Kontaktowe figury bojowe służą do wykrywania i sygnalizacji trafień pociskami kalibru: 4.55 do 9.0 mm, 20 do 30 mm, 73 do 125 mm.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu strzelania, figury WFK spełniają szereg wymagań, gwarantujących wysoką jakość produktu oferowanego Siłom Zbrojnym RP.

 • Są wprowadzone rozkazem na wyposażenie Wojska Polskiego i zatwierdzone do produkcji seryjnej;
 • Zapewniają  prawdopodobieństwo prawidłowej rejestracji trafień nie mniej niż 98 %;
 • Nie zawierają blach metalowych powodujących rykoszety mogące wylecieć poza strefę niebezpieczną;
 • Zapewniają usuwanie zwarć bezpośrednio na stanowisku celu bez konieczności zdejmowania figury z podnośnika, w czasie poniżej 2 minut, np. metodą przepalania z zasilacza 24V;
 • są zgodne z wykazem figur bojowych i tarcz zawartym w Albumie tarcz i figur bojowych (Szkol. 565/76) oraz pozwalają na realizowanie szkoleń określonych w PSBS;
 • Współpracują z wieloma typami podnośników figur m.in. typu PPL-2A, PPL-2A/P, PPC-81, PPC-93, PPC-062/MK;
 • Działają prawidłowo w zakresie temperatury od -30°C do +50°C oraz wykazują odporność na wilgotność i zasolenie.

 

Sposób detekcji trafienia: zwarciowy

Dopuszczalna gęstość przestrzelin:

 • WFK – 7 pociskami kalibru 5.45 – 9 mm: 5000/m2
 • WFK-22 pociskami kalibru 20 – 30 mm: 500/m2
 • WFK – 125
  • pociskami brzechwowymi kaliber 125 mm: 15/6 m2
  • pociskami bezbrzechwowymi 100 mm oraz brzechwowymi 73 mm: 40/6m2

Zakres temperatur pracy: od -30°C do +50°C